تولید کنندگان چاره ای جز افزایش قیمت ندارند.

۱۲ آذر, ۱۳۹۷

تولید کنندگان چاره ای جز افزایش قیمت ندارند.

سعید صفری زاده مدیر توسعه و فروش شرکت لبنی هراز در گفتگویی با فودنا اذعان داشت با توجه به شرایط کنونی در بازار داخلی و نوسانات ارز, تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمت محصولات خود هستند. این چالش برای شرکتهایی که سعی می کنند کیفیت محصولات خود را ثابت نگاه دارند, دشوارتر خواهد بود. مشکلات داخلی فعالیت را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرده و وزارت صنعت و معدن هم چاره اندیشی نمی کند. با توجه به گرانی چند برابری مواد اولیه و بسته بندی, تولیدکنندگان برای ماندن در بازار چاره ای جز افزایش قیمت ندارند, در حالیکه می دانند ممکن است سرانه مصرف محصولات آنها کاهش یابد.
فودنا یکشنبه ۱۱/۹/۹۷

اشتراک در تلگرام