موج بیکاری و کمبود مواد اولیه در صنایع لبنی ناشی از صادرات شیر خشک!

۲۰ مرداد, ۱۳۹۷

موج بیکاری و کمبود مواد اولیه در صنایع لبنی ناشی از صادرات شیر خشک!

به گزارش عصر ایران، با ادامه‌ی روند فعلی و صادرات شیر خشک به جای تغذیه شرکت های لبنی، ۱۰ هزار نفر شغل خود را در این صنعت از دست می دهند.

اشتراک در تلگرام