تولید کنندگان لبنیات چاره ای جز افزایش قیمت ندارند.

۱۲ آذر, ۱۳۹۷

تولید کنندگان لبنیات چاره ای جز افزایش قیمت ندارند.

در شرایط فعلی بازار که قیمت همه ی مواد غذایی در حال تغییر و مسلما رو به افزایش است، افزایش قیمت لبنیات برای تولید کنندگان اجتناب ناپذیر شده است. این در حالی است هزینه ای تولیدو مواد اولیه کار را برای کارخانجات لبنی سخت تر کرده است و حفظ کیفیت به همراه کنترل قیمت، بسیار دشوار به نظر می رسد.

کارخانجات لبنی در نقاط مختلف کشور در حال فعالیت هستند این شرکت ها و کارخانجات معمولا سهم بزرگی از مصرف مواد اولیه لبنی، مانند شیر دامداری ها، و همچنین بازار کار محلی را به خود اختصاص می دهند. فعالیت و ادامه ی کار این مراکز صنعتی برای بسیاری از کسب و کارهای خرد زیر مجموعه شان و نیروی انسانی فعال حیاتی است.

سعید صفری زاده مدیر توسعه و فروش شرکت لبنی هراز در گفتگویی با فودنا اذعان داشت با توجه به شرایط کنونی در بازار داخلی و نوسانات ارز, تولید کنندگان لبنیات مجبور به افزایش قیمت محصولات خود هستند. این چالش برای شرکتهای تولید کنندگان لبنیات که سعی می کنند کیفیت محصولات خود را ثابت نگاه دارند, دشوارتر خواهد بود. مشکلات داخلی فعالیت را برای تولید کنندگان بسیار سخت کرده و وزارت صنعت و معدن هم چاره اندیشی نمی کند. با توجه به گرانی چند برابری مواد اولیه و بسته بندی, تولیدکنندگان برای ماندن در بازار چاره ای جز افزایش قیمت ندارند, در حالیکه می دانند ممکن است سرانه مصرف محصولات آنها کاهش یابد.
فودنا یکشنبه ۱۱/۹/۹۷

اشتراک در تلگرام
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp