علت قیمت روز افزون شیر در بازار

۱۴ آبان, ۱۳۹۷

علت قیمت روز افزون شیر در بازار

امروزه اخبار زیادی در مورد افزایش قیمت لبنیات به گوش می رسد. اما علت قیمت روز افزون شیر در بازار چیست؟

دلایل مختلف و زیادی برای افزایش قیمت لبنیات در تیتر ها و مطالب گوناگون بیان می شود. تعیین اینکه کدامیک از این دلایل علت قیمت روز افزون شیر و لبنیات است کار مشکلی است اما در زیر و ادامه ی مطلب به علت این امر از نظر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می پردازیم.

عبدالله حاتمیان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش قیمت شیر در بازار اظهار کرد: تولید شیر افزایش یافته اما شیری که تولید کنندگان و تبدیل کنندگان خریداری می کنند تبدیل به شیر خشک شده و در فضای رقابتی صادر می شود. از طرفی دیگر سیاست منسجم و قاطعی برای تعیین قیمت ها از سوی دولت وجود ندارد.
شبکه خبری فودنا. شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

افزایش قیمت های بی رویه و بدون نظارت بر روی مواد غذایی مهم و پر مصرفی مثل گروه لبنیات، باعث فشار مضاعف بر مصرف کننده و کاهش توان خرید قشر زیادی از جامعه  خواهد شد. بنابراین با توجه به نیاز اساسی مردم به این مواد غذایی، دولت و سازمان های تحت نظارت و مرتبط، موظف به ایجاد ثبات قیمت و تنظیم بازار هستند.

اشتراک در تلگرام
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp