تاثیر پیتزا در بالا بردن انگیزه کارمندان

۲۷ مرداد, ۱۳۹۷

تاثیر پیتزا در بالا بردن انگیزه کارمندان

جای تعجب نیست که پیشنهاد غذای رایگان به کارمندان خواب آلود در صبح شنبه کسالت آور می تواند آنها را هوشیار کند و سطح بهره وری شان را بالا برد. البته هر غذای رایگانی این انگیزه و بهره وری افراد را افزایش نمی دهد. بر طبق تحقیقاتی که دن آریلی روانشناس انجام داده و در کتاب خود به آن اشاره کرده است، توزیع پیتزا رایگان در محل کار به احتمال زیاد انگیزه بیشتری برای کارمندان اداری نسبت به پاداش نقدی به همراه دارد. این تحقیق به مدت یک هفته در یک شرکت تولید کننده نیم رسانا اجرا شد که در آن کارمندان به سه دسته تقسیم شدند و به هر دسته یک پیام ارسال شد. پیام ها به شرح زیر بود: ۱- تعریف و تمجید از کارمند ۲- پیشنهاد پیتزا رایگان ۳- پاداش نقدی. پس از یک هفته تحلیل آمارها نشان داد که بهره وری و عملکرد کارکنانی که پیام پیتزا رایگان را دریافت کرده اند نسبت به سایر دسته ها بسیار بهتر بود. پیام تعریف و تمجید رتبه دوم و پیام پاداش نقدی رتبه سوم را کسب کردند.

اشتراک در تلگرام