روز جهانی پیتزا مبارک…

۲۳ بهمن, ۱۳۹۷

روز جهانی پیتزا مبارک…

می توان گفت روز جهانی پیتزا اولین بار در قرن ۱۰ بعد از میلاد در ناپل ایتالیا جشن گرفته شد، هنگامی که زنی خوش سلیقه برای خانواده اش نانی پوشیده از سس و پنیر طبخ کرد.

اشتراک در تلگرام