قانون جدید ترامپ

۱۶ مرداد, ۱۳۹۹

قانون جدید ترامپ

دولت ترامپ قوانین جدیدی برای تغذیه مدرسه وضع کرد که باعث می شود دانش آموزان بتوانند پیتزا، همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده بیشتری در طول هفته مصرف کنند.
در دوره ریاست جمهوری اوباما، بانوی نخست آمریکا، میشل اوباما قوانین تغذیه ای مدرسه را به سمت مصرف بیشتر سبزیجات سوق داده بود. اما قوانین ترامپ که تقریبا در جهت مخالف با قوانین دوره قبلی ریاست جمهوری آمریکا بود، به شکل غافلگیر کننده ای دقیقا در روز تولد میشا اوباما اعلام گردید.

اشتراک در تلگرام