روز پرستار مبارک

۱۸ آذر, ۱۴۰۰

روز پرستار مبارک

ما امروز وجود شما و تمامی فداکاری هایتان را که برای تسکین درد و مراقبت از بیمار انجام میدهید را گرامی میداریم . روز پرستار مبارک.

Today, we celebrate you and all the sacrifices you have made in order to comfort the sick and care for the ill. Happy Nurses Day!

 

 

اشتراک در تلگرام
, , ,
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp