پیتزا وسیله ای برای ابراز همدردی…

۲۵ دی, ۱۳۹۷

پیتزا وسیله ای برای ابراز همدردی…

کارمندان برج مراقبت فرودگاه ادمونتون در کانادا برای همتایان خود در آمریکا صدها پیتزا فرستادند تا همبستگی خود را به آنها نشان دهند. به دلیل تعطیلی موقت دولت آمریکا, کارمندان از ماه دسامبر حقوقی دریافت نکرده اند. ابتدا پیتزا ها به برج مراقبت فرودگاه آنکوریج در آلاسکا فرستاده شدند. سپس این ایده همگانی شد و کارمندان ۳۶ برج مراقبت از همتایان کانادایی خود پیتزا دریافت کردند. البته تعداد این پیتزا ها رو به افزایش بوده و به فرودگاههای دیگر هم رسیده است.
منبع: www.independent.co.uk

اشتراک در تلگرام
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp